Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Zpravodaj CHKO Beskydy 3/2011

Hospodaření v lesích je téma jako stvořené pro podzimní číslo Zpravodaje.

Dlouhý, ale velmi zajímavý článek, si můžete přečíst o historickém vývoji lesů v Beskydech resp. o vývoji hospodaření v lesích Beskyd.

O rozhovor jsme tentokráte požádali pana Ing. Diatku, vlastníka Páté lesní a. s., firmy, která chce v lese hospodařit jinak, a jeho odborného lesního hospodáře pan Ing. Kovaříka.

Z chráněných území je představena Ptačí oblast Beskydy. Zajímavé informace se dozvíte o tisu červeném, o němž málo lidí ví, že je řazen mezi druhy chráněné státem. Také zjistíte, které beskydské pralesy svými hodnotami lákají výzkumníky z Brna.

Do našeho seriálu beskydských obcí, jsme tentokrát vybrali obec Bílou, která je také úzce spjata s lesy.

 

Formát zpravodaje: A4, 16 stran, z toho 4 barevné. Zpravodaj vydal ČSOP Salamandr ve Spolupráci se Správou CHKO Beskydy. Grafika: sumec+ryšková, tisk: PROprint, Český Těšín.

Tento zpravodaj vyšel v rámci projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko. Projekt je realizován Moravskoslezským krajem s přispěním finančního nástroje Evropské unie LIFE+.