Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Zpravodaj CHKO Beskydy 3/2007

„Letní číslo“ zpravodaje CHKO Beskydy (3/2007) je zaměřeno především na mokřady – mizející stanoviště v Beskydech, která často hostí spoustu vzácných rostlin a živočichů. Barevná dvoustránka patří Přírodní památce Obidová.

Na téma mokřady jsme se zeptali také Miroslava Dvorského z Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí. Tato organizace je také představena na poslední stránce.

Můžete si také přečíst, jaké vážky poletují na Valašsku nebo něco ze života brouka střevlíka hrbolatého. Pokud plánujete letní výlety, nabízíme Vám přehled naučných stezek v CHKO Beskydy.

Článek „o rorýsech“ naráží na problematiku rekonstrukcí domů především ve městech. Další, „o motorkářích“ se pak dotýká aktuálního problému rušení klidu a ničení přírody v CHKO.

Zpravodaj CHKO Beskydy vydal ČSOP Salamandr ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy, v rámci projektu Ochrana přírody a krajiny v Beskydech – věc veřejná, spolufinancovaným Evropskou unií – programem Transition Facility.