Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Zpravodaj CHKO Beskydy 2/2008

Tento zpravodaj je věnován především 35. výročí Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Můžete si zde přečíst zamyšlení Františka Jaskuly nad vývojem zdejší krajiny, zajímavosti z různých oblastí ochrany přírody v CHKO (geologie, lesnictví, botanika, zoologie) nebo rozhovor s Janem Petřvalským. Také jsou zde vybrána zajímavá data o CHKO a historické fotografie Rudolfa Jandy. Na posledních stránkách jsou představeni současní pracovníci Správy CHKO Beskydy a jejich činnost.

Formát zpravodaje je A4, má 16 stran, z toho 4 barevné a vychází v nákladu 1000 výtisků (2-4x ročně).

Zpravodaj vydal ČSOP Salamandr ve Spolupráci se Správou CHKO Beskydy. Grafika: sumec+ryšková, tisk: PROprint, Český Těšín.