Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Zpravodaj CHKO Beskydy 2/2003

Druhé číslo roku 2003 je věnováno vstupu ČR do Evropské unie a změnám, které sebou v oblasti ochrany přírody přináší. Seznámíte se se změnami v ochraně ptactva – vytvoření oblastí ochrany ptactva, s chovem ovcí po vstupu do EU a další.

Z chráněných území je představena Přírodní rezervace Trojačka. Zajímavé informace se dovíte o mapování výskytu velkých šelem v CHKO Beskydy v r. 2003, o 2. ročníku dotosoutěže Valašská krajina, stromech v krajině Velkých Karlovic, Programu péče o krajinu 2003, aj.

Formát zpravodaje: A4, 16 stran, černobíle. Zpravodaj vydala Správa CHKO Beskydy. Grafika: sumec+ryšková, tisk: PROprint, Český Těšín.