Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Zpravodaj CHKO Beskydy 1/2007

Zajímavé články z oblasti ochrany přírody a krajiny v Beskydech, například o životě velkých šelem v zimě nebo o vzniku pseudokrasových jeskyní v Beskydech. Rozhovor s náčelníkem Horské služby v Beskydech, Ing. Radimem Pavlicou. Mezi dalšími tématy jsou například lyžování, Natura 2000 nebo značka „Vyrobeno v Beskydech“.

Popis Přírodní rezervace Malenovický kotel, jehož zvláštností jsou především skalnaté sutě, rokle a přítomnost ohrožených druhů živočichů a rostlin. V rubrice „Představujeme Vám“ je ČSOP Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm.

Zpravodaj CHKO Beskydy vydal ČSOP Salamandr ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy, v rámci projektu Ochrana přírody a krajiny v Beskydech – věc veřejná, spolufinancovaným Evropskou unií – programem Transition Facility.

Grafické zpracování: sumec+ryšková, tisk: PROprint, Český Těšín, zpravodaj je vytištěn na recyklovaném papíře.