Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Zpravodaj CHKO Beskydy 1/2003

První číslo zhruba po 14 letech obnoveného Zpravodaje je věnováno Správě CHKO Beskydy neboť slaví 30 let od svého vyhlášení. Je představena její činnost a poslání.

Z chráněných území je představena Přírodní památka Uherská. Zajímavé informace se dovíte o vzácných druzích ptáků na Lysé hoře, o dřevinách rostoucích mimo les a také o Natuře 2000.

Další články Vás seznámí např. s osídlením Beskyd a lidovou architekturou a můžete si přečíst upozornění pro chovatele hospodářských zvířat v Beskydech.

Formát zpravodaje: A4, 16 stran, černobíle. Zpravodaj vydala Správa CHKO Beskydy. Grafika: sumec+ryšková, tisk: PROprint, Český Těšín.