Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Vzácné rostliny Beskyd

ČSOP Salamandr ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy vydal v roce 2013 brožuru Vzácné rostliny Beskyd.

Celobarevná brožura formátu A5 má 80 stran. V úvodních kapitolách jsou popsány jednotlivé biotopy, kde rostliny můžete hledat. Celé to trochu vypadá jako atlas, ale atlas to není. Autoři vybrali 64 vzácných rostlin CHKO Beskydy. U každé rostliny je mapka výskytu, krátký popis výskytu a vždycky nějaká zajímavost, kterou v obyčejném atlase nenajdete.

Tato brožura byla vydána v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“.

Projekt je realizován Moravskoslezským krajem s přispěním finančního nástroje Evropské unie LIFE+.