Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Zpravodaj CHKO Beskydy 1/2016

Hlavním tématem je sucho i vlhko. Přečtete si v něm rozhovor s Doc. Ing. Antonínem Bučkem, CSc. o stavu beskydských lesů, rozhovor s děkanem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Doc. RNDr. Janem Hradeckým, Ph.D. o povodních i suchu v krajině, najdete tam tipy na přírodní klimatizaci nebo návod na to, jak zadržet vodu v zahradě. Na poslední straně tentokrát představujeme obec Prostřední Bečva.

Na barevné dvoustraně si prohlédněte fotky z Přírodní památky Pod Juráškou.

Tento Zpravodaj vyšel v rámci projektu Voda v krajině Beskyd, který je podpořen Nadačním Fondem Hyundai a Nadací Open Society Fund Praha.