Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Radegast – průvodce po přírodních zajímavostech

Průvodce k obnovené Naučné stezce Radegast s mapkou a dalšími informacemi, které se nevešly na panely.

Leták formátu 11 x 16 cm, 8 stran, vydal pro Správu CHKO Beskydy ČSOP Salamandr. Vydáno v roce 2008.