Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky – výukové DVD

DVD obsahuje informace o projektu LIFE III Nature – Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky, chráněných územích v povodí Morávky, živočiších a rostlinách na Morávce, invazních druzích a další. Součástí je také 20 minutové video.

Vydáno v roce 2010.

DVD vydal Moravskoslezský kraj ve spolupráci s ČSOP Salamandr za finanční podpory Evropské unie. Materiál byl zhotoven v rámci projektu LIFE III Nature „Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky“.