Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Seznam odkazů

Zde naleznete nejrůznější užitečné odkazy na naše dárce a sponzory, spolupracující subjekty, partnery a weby týkající se dění v Beskydech.

Dárci a sponzoři

Radegast

Nadační fond Hyundai

Severomoravská plynárenská a.s., člen RWE

Barum Continental spol. s.r.o.

Nadace OKD

Techsoup Česká republika

DEZA, a.s.

Cement Hranice, akciová společnost

Antonín Šupler – HUSQVARNA

PP Autocentrum s.r.o.

Organizace

Český svaz ochránců přírody

Nadace OKD

Nadace partnerství

Nadace rozvoje občanské společnosti

Povodí Odry, státní podnik

Státní správa

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Lesy České republiky

Ministerstvo životního prostředí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje

Správa CHKO Beskydy

Státní fond životního prostředí

Partneři

Akademie věd České republiky

Hubertnov

Projekty

Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko

Fotografové

Ivan Dudáček

Radomír Jirsák

Ondřej Prosický

Václav Přibáň

Filip Trnka

Marek Vojtíšek

Ostatní

Grafikové Sumec+Ryšková

Informační server o Beskydech

Textař, grafik Karel Melecký

Valašská krajina.cz

Zákaz vjezdu – Stop ilegálnímu motorismu v přírodě