Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Natura 2000 – Evropsky významná stanoviště v Beskydech

Leták o Evropsky významných stanovištích v Beskydech. Naleznete zde zajímavosti o jedlobučinách, pastvinách, pěnovcových prameništích, suťových lesích, štěrkových náplavech, jeskyních a mnoha dalších a také informace o tom, co je Natura 2000.

Leták formátu A2, oboustranný, barevný. Vydáno v roce 2007.