Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Natura 2000 – Velké Karlovice

Informační leták pojednává o soustavě  NATURA 2000 v návaznosti na území Velkých Karlovic.

Tento leták byl vydán především pro občany Velkých Karlovic, aby jim přiblížil ochranu přírody v rámci Natury 2000. Snahou je vysvětlit, že se nejedná ani o striktní zákazy, nařízení a zpřísnění ochranného režimu, ale naopak, že tato ochrana může být přínosem například při získávání dotací z Evropské unie nebo zvýšení atraktivity místa.

Leták vydal ČSOP Salamandr ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a Bílé Karpaty a společností ACTAEA.

Leták 1/3 A4, celobarevný. Vydáno v roce 2002.