Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Jak stavět v CHKO Beskydy

Tento leták je určen pro stavebníky, kteří se rozhodli stavět v Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Najdete zde stručný postup při plánování stavebního záměru v CHKO Beskydy, kde platí přísnější podmínky pro posuzování staveb. Je zde také vymezena zonace CHKO Beskydy (tedy 4 stupně ochrany přírody dle zachovalosti území), vysvětleno několik pojmů a popsány základní znaky staveb na území CHKO Beskydy.

Leták má formát 1/3 A4 (po složení) a je barevný, vytištěn na recyklovaném papíře.

Vydal ČSOP Salamandr ve Spolupráci se Správou CHKO Beskydy. Grafika: sumec+ryšková

Vydáno v roce 2007.