Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Horní Vsacko

Plnobarevný oboustranný leták formátu A4 na recyklovaném papíře, který informuje o projektu Louky a křoviny Horního Vsacka, o cílových druzích (modrásek černoskvrnný, ťuhýk obecný, pěnice vlašská, soumračník skořicový, hořeček žlutavý a vstavač mužský) a o vhodném managementu lokalit s výskytem těchto druhů.

Leták, který vydal ČSOP Salamandr, je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Grafika: sumec+ryšková. Vydáno v roce 2010.