Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Jak vytvořit úspěšný projekt na likvidaci křídlatky

Kuchařka pro úřad, obec a neziskovou organizaci.

Příručka je určena především pro ty, kteří uvažují o likvidaci na rozsáhlejším území a o přípravě projektu k získání podpory pro tuto činnost. Informaci zde ale najdou i ti, kteří se chtějí zbavit křídlatky na menším území mimo jakoukoliv dotaci, např. obce na svém území.

© ČSOP Salamandr, 2015

Publikace vznikla v rámci projektu „Program péče o ohrožené druhy rostlin karpatských toků“ (12/FEO/11), realizovaného ČSOP Salamandr.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Supportet by a grant from Switzerland trought the Swiss Contribution to the enlarged European Union.