Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Příklady dobré praxe v ochraně přírody a krajiny v ČR a ostatních zemích EU

Příklady úspěšných projektů v ČR i zahraničí aplikovatelných v CHKO.

Brožura A5. Vydáno v roce 2007.