Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Ochrana přírody v CHKO Beskydy

Brožura podávající přehledné informace o jednotlivých maloplošných chráněných územích, o jejich  výjimečných ekologických hodnotách pro beskydskou krajinu a o organizacích zde působících.

Dozvíte se ve stručnosti o vývoji krajiny, a také například něco z geologie, hydrologie, pedologie, o klimatu, flóře a fauně Beskyd. Kromě údajů o maloplošných chráněných územích zde najdete také zmínku o Natuře 2000 a seznam chráněných druhů rostlin a živočichů v CHKO Beskydy. Za přehledným soupisem organizací následuje také ekologický informační servis, který vám například poradí v situaci, kdy máte pocit, že dochází ke znečišťování či poškozování životního prostředí.

Tuto publikaci vydal ČSOP  Salamandr za podpory Správy CHKO Beskydy a Krajského úřadu Zlínského kraje.

Formát A5, 48 stran, barevná pouze obálka. Vydáno v roce 2002.