Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Beskydy, ptáci a Natura 2000 – Informace (nejen) pro vlastníky lesa v CHKO Beskydy

Brožura A5 týkající se soustavy Natura 2000, ptačích oblastí a hospodaření v lesích.

Tato brožura může být praktickou příručkou převážně pro vlastníky lesa. Dozvíte se zde například některá omezení, která vyplývají z ochrany ptáků v rámci Natury 2000, a také doporučení k šetrnému hospodaření.

Vydáno v roce 2005.