Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Beskydy – návod na použití

Brožura obsahující základní informace o Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Doporučení pro návštěvníky i obyvatele CHKO Beskydy (Omezení v chráněných územích, činnosti zakázané zákonem apod.) doplněné piktogramy a fotografiemi, se stručnou mapou CHKOB (maloplošná chráněná území).

Brožura je celobarevná formátu A6, 16 stran. Vydáno v roce 2007.