Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Záchrana tisu v PR Bučací potok 2 – již proběhlo

 

Tis červený je ohrožený třetihorní relikt, který dříve běžně rostl v beskydských lesích. Dnes jej známe hlavně z okrasných zahrad. Salamandr se tento pomalurostoucí jehličnan snaží dlouhodobě navracet do přírody.

Jednou z lokalit, kde jej již před několika lety Salamandr vysadil, je přírodní rezervace Bučací potok. Většina sazenic se zde ujala, je však třeba opravit oplocenky,které tisy chrání proti okusu zvěří a dosadit několik nových sazenic.

termín: 25. 7. 2015

sraz: 9:00 na souřadnicích: N 49° 30.881 E 018° 22.844

parkování: N 49° 31.492 E 018° 23.158

Nahoru bude třeba vynést nářadí pro opravu oplocenek, takže opět žádám pár siláků o pomoc. Kdo bude mít zájem o přespání na místě z pátku na sobotu, nechť mě kontaktuje přímo na email. Dle zájmu můžeme spáchat i tuto teambuildingovou aktivitu před akcí.

s sebou: pevnou obuv (opravdu pevnou) a vhodný oděv do terénu, přizpůsobený počasí.

zajištěny: pracovní rukavice a nářadí

Harmonogram

9:00 – sraz na určeném místě, začátek akce

9:00 – 11:30 – oprava oplocenek a dosadba nových tisů

11:30 – 12:30 – oběd a přednáška o lokalitě

12:30 – 15:00 – pokračování v práci

15:00 – exkurze k Bučacímu potoku, konec akce

  • Pro přihlášení pište na email, případně volejte na telefon: Radim Živocký (ČSOP Salamandr) tel: 777 910 216, e-mail: radim.zivocky@salamandr.info