Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Záchrana tisu v Kořenské ráztoce (PR Smrk) – již proběhlo

Tis červený je ohrožený třetihorní relikt, který dříve běžně rostl v beskydských lesích. Dnes jej známe hlavně z okrasných zahrad.

Salamandr se tento pomalu rostoucí jehličnan snaží dlouhodobě navracet do přírody.

Jednou z lokalit, kde jej již před několika lety Salamandr vysadil, je Kořenská ráztoka v přírodní rezervaci Smrk.

Většina sazenic se zde ujala, je však třeba opravit oplůtky, které tisy chrání proti okusu zvěří.

termín: sotota 29. 8. 2015

sraz: v 9:00 zde: 49°30’18.433″N 18°21’23.457″E (s možností parkování cca 5 aut u rekreačního střediska Skalka zde: 49.524857, 18.385966).

s sebou: pevnou obuv a vhodný oděv do terénu, přizpůsobený počasí, svačinu, vodu, pracovní rukavice.

Harmonogram dne:

9:00 – sraz na určeném místě, začátek akce.
9:00 – 12:00 – oprava oplůtků u tisů
12:00 – 12:30 – oběd a přednáška o lokalitě
12:30 – 15:00 – pokračování v práci
15:00 – konec akce

Kontakt na organizátora:

Radim Živocký (ČSOP Salamandr) tel: 777 910 216, e-mail: radim.zivocky@salamandr.info

Předem děkujeme všem za spolupráci při péči o přírodní dědictví Beskyd!