Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Péče o sad krajových odrůd ve Velkých Karlovicích – již proběhlo

Podobně, jako naše maminky chrání staré recepty regionálních jídel, chráníme my staré krajové odrůdy ovocných dřevin. Jsou to ty, jejichž vznik je spjat s určitou oblastí a pěstují se více než sto let. Chráníme je, protože je vnímáme jako kulturní dědictví po našich předcích a zároveň jako dědictví přírodní, které utváří naši krajinu.

ČSOP Salamandr založil v roce 2006 ve Velkých Karlovicích sad starých krajových odrůd. Jeho posláním je zachování genetického fondu jabloní, hrušní, švestek a dalších ovocných dřevin, které jsou pro Beskydy typické.

Naším úkolem bude obnovení ochranných oplocenek proti okusu zvěře. Ukážeme si řez peckovin a něco si o krajových odrůdách povíme.

termín: sobota 11.7. 2015

sraz: 8:30 na konečné stanici vlaku ve Velkých Karlovicích.

s sebou: pevnou obuv a vhodný oděv do terénu, přizpůsobený počasí. Vybavte se svačinou a dostatečným množstvím pitné vody!

zajištěny: pracovní rukavice a pracovní pomůcky

Harmonogram dne:

8:30 – sraz na vlakovém nádraží ve Velkých Karlovicích
8:30 – 11:30 – přesun na lokalitu (49°21’43.550″N 18°18’46.082″E) oprava oplůtků u stromků, řez peckovin

11:30 – 12:30 – oběd a přednáška o krajových odrůdách

12:30 – 16:00 – pokračování v úklidu lokality

16:00 – konec akce

Kontakt na organizátora:

Radim Živocký (ČSOP Salamandr) tel: 777 910 216, e-mail: radim.zivocky@salamandr.info

Předem děkujeme všem za zájem spolupracovat s námi při péči o přírodní a kulturní dědictví Beskyd.