Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Zpravodaj CHKO Beskydy

Od roku 2006 vydáváme ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy zpravodaj, zaměřený na přírodu a krajinu Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Zpravodaj bývá tematicky zaměřen (např. turistika, zemědělství, Natura 2000 apod.). Najdete zde články týkající se např. vzácných druhů rostlin a živočichů, chráněných území, aktuálních projektů, dále pak krátké zprávy a rozhovory, a také představení zdejších spolků a sdružení nebo obcí.

Historie Zpravodaje

První čísla zpravodaje začala vycházet už při vzniku CHKO Beskydy (od roku 1973) do roku 1989 – vždy jedno číslo ročně. Pokus o jeho obnovu ze strany Správy CHKO Beskydy byl v roce 2003, kdy však vyšla pouze dvě čísla.

Pravidelné vydávání se tak po dlouhé době podařilo ČSOP Salamandr ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy od roku 2006. Od tohoto roku také shání ČSOP Salamandr na zpravodaj finanční prostředky z různých zdrojů. Zpravodaj je evidován u Ministerstva kultury ČR (E 17444).

Formy distribuce Zpravodaje

V tištěné podobě je distribuován v CHKO Beskydy a okolí: obcím, informačním centrům, středním školám, muzeím, knihovnám, a také Národní knihovně ČR a krajským knihovnám v celé ČR, státním institucím a dalším organizacím (krajským úřadům, pobočkám Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, České inspekce životního prostředí a MŽP, lesním správám, neziskovým organizacím a občanským sdružením).

V elektronické podobě si jej můžete stáhnout na těchto stránkách (viz odkaz vpravo) nebo na stránkách Valašská krajina.cz.

Pro zájemce, kteří vyplní kontaktní formulář je  možno zasílání aktuálního zpravodaje v elektronické podobě emailem (zdarma).