Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Naučné stezky

ČSOP Salamandr již několik let zřizuje značené turistické trasy – naučné stezky, které jsou doplněny řadou informačních panelů. Tyto panely jsou rozmístěny na jednotlivých zastaveních po celé délce trasy naučné stezky. Naučné stezky jsou určeny jak pro pěší turisty, tak pro cyklisty a běžkaře, záleží v jak náročném terénu se nacházejí.

Naučné stezky zřizujeme v pozoruhodných oblastech Beskyd, kdy seznamujeme návštěvníky s beskydskou krajinou, historií, památkami, výskytem vzácných či zajímavých druhů rostlin a živočichů, netypickými geologickými jevy apod.