Přesun na obsah
 • English
 • Deutsch

Činnost

Aktivity naší organizace jsou soustředěny do 3 oblastí, v rámci nichž pečujeme o přírodní a kulturní dědictví Beskyd a jejich širokého okolí.

Praktická péče

Velmi pestré spektrum péče o přírodu a krajinu.

 • Na loukách a pastvinách s výskytem ohrožených rostlinných druhů šetrně sečeme a vyřezáváme náletové dřeviny.
 • V lesích se soustřeďujeme na výsadbu vzácných dřevin a jejich ochranu před zvěří.
 • Založili jsme vlastní záchranný sad krajových odrůd ovoce a postupně jej rozšiřujeme.
 • Likvidujeme invazní druhy, přemísťujeme mraveniště nebo označujeme chráněná území.

 

Odborná činnost

Průzkumy, doporučení a spolupráce s odborníky.

 • Ve spolupráci s odborníky se věnujeme botanickým, zoologickým, lesnickým aj. průzkumům a zpracování odborných doporučení.
 • Navrhujeme postupy péče v chráněných územích.
 • Umíme koordinovat týmy expertů, a to i v rámci složitých projektů a rozsáhlých území.

 

Informace

Informování a zapojování úřadů, organizací a veřejnosti.

 • Provozujeme informační portál o přírodě Beskyd Valašská krajina.cz.
 • Vydáváme informační letáky, praktické příručky a publikace nebo čtvrtletník Zpravodaj CHKO Beskydy.
 • Pořádáme prakticky zaměřené přednášky.
 • V rámci „interpretace místního dědictví“ informace jen nepředáváme – usilujeme také o zaujetí a aktivizaci cílových skupin.
 • Přírodní a kulturní hodnoty míst či obcí představujeme prostřednictvím naučných stezek, výstav a průvodců.