Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Zpravodaj CHKO Beskydy 4/2010

Publikováno: 3.2.2011

Jsou zde probrány např. vlivy zasněžování či osvětlení sjezdovek na přírodu a krajinu.

Rozhovor o současné problematice provozu lyžařských areálů v Beskydech nám poskytl pan Marek Cimala. V rubrice chráněná území je představena Národní přírodní rezervace Mazák. Poslední stránka je v tomto čísle věnována Obci Francova Lhota.

Tento zpravodaj vyšel v rámci projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko.

 

Projekt je realizován s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE. Spolufinancováno Moravskoslezským krajem.