Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Zpravodaj CHKO Beskydy 1/2011

Publikováno: 1.4.2011

V roce 2011 opět přinášíme Zpravodaj CHKO Beskydy. První, jarní, číslo je věnováno problematice přírody kolem nás – té, co je v bezprostřední blízkosti našich obydlí.

Dočtete se zde například: jak může vypadat „živá zahrada“; že opravdu živý plot není plot z tújí; co se děje v mezičase, když neplatí územní plán či o ptákovi, který se občas chová jako had.

Z chráněných území je představena nově vyhlášená Přírodní rezervace Ropice. Rozhovor je v tomto čísle pojat trochu netradičně, stáhněte si Zpravodaj a uvidíte. Na poslední straně se dozvíte zajímavosti o Obci Košařiska.

Tento zpravodaj vyšel v rámci projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko.

Projekt je realizován s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE. Spolufinancováno Moravskoslezským krajem.