Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Vyřezali jsme další pastvinu

Publikováno: 16.7.2016

Salamandr v letošním roce vyřezal, uklidil a obnovil víc než 1,5, hektaru pastvin na Horním Vsacku. To je pro představu plocha, kterou 30 ovcí vypase za měsíc. V brzkém jaru jsme začali nejdřív výřezy náletových dřevin a jejich úklidem. Potom už nastoupily nevybíravé ovce valašky, které Salamandr chová.
Valašsko, to jsou ovce a pastviny s jalovci. Každá pastvina ale potřebuje svého hospodáře, který se o ni stará. Vysoko v horách položené nebo špatně přístupné pasínky stojí už řadu let na okraji zájmu většiny hospodářů. Proto hodně pastvin zarostlo a začal mizet i život s nimi svázaný. Řeč je hlavně o drobných rostlinách a bylinkách, jako je mateřídouška nebo vzácný kociánek, a hmyzu. Pastevní specialisté z řad motýlů jsou už i na Valašsku hodně vzácnými hosty. Snažíme se alespoň některé pastviny obnovit a udržet tak jejich bohatství a pestrost života nejen na Horním Vsacku.

Život do hor vracíme s pomocí Nadace ČEZ, která podpořila projekt Valašky v krajině.