Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Více vody na Jurášce

Publikováno: 13.9.2016

V sousedství Přírodní památky Pod Juráškou jsme v okrajové části louky provedli menší terénní úpravy, které mají lépe využít vodu, která se zde nachází. Zabývali jsme se podmáčenou částí s porostem skřípiny lesní. Ta je pro nás špatně využitelná – kosení skřípiny je obtížné a nakonec ji nic nežere a je vhodná snad jen na podestýlku pod dobytek. Právě proto jsme v této části s pomocí bagru provedli úpravy, které měly plochu více přiblížit mokřadu. Vybagrovali jsme mělké tůně, z nichž některé jsou vzájemně propojené. Vznikla zahloubená místa, kdy některá jsou zaplavená vodou a jiná pouze obnažená na hlínu. Už v příštím roce by tyto tůně mohly sloužit místním žábám k rozmnožování a věříme, že v budoucnu bude nový mokřad a jeho blízké okolí celkově druhově pestřejší.

 

Přírodní památka Pod Juráškou leží v Horní Bečvě v Kněhyňském údolí. Přírodní památku a přilehlé pozemky se podařilo v roce 2014 ČSOP Salamandr vykoupit a pod dohledem odborného botanika tady teď hospodaří. Pod Juráškou rostou skvosty jako jediný divoce rostoucí mečík v Beskydech nebo vzácné orchideje. Kromě toho tu najdeme přes 20 druhů motýlů a louka je rájem i pro obojživelníky.

 

 

 

Bagrování tůní proběhlo v rámci projektu To, co hlídá Radegast, který je podpořený  z grantu společnosti Plzeňský Prazdroj v rámci programu Prazdroj lidem 2015.