Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Švýcarské peníze pomáhají v Beskydech – začala realizace nového projektu…

Publikováno: 21.4.2011

V průběhu dubna začala naše organizace realizovat dvouletý projekt „Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech“, který tvoří 2 hlavní provázané části. Umožní péči o cenné lokality a rozvoj organizace a financování její činnosti.

Péče bude provedena na mnoha cenných lokalitách na celkové ploše přes 50 hektarů, převážně v oblasti Horního Vsacka. Získané finance umožní také monitoring lokalit prováděný odborníky v průběhu realizace a také jejich závěrečné zhodnocení. Kromě přímé péče obsahuje projekt také nepřímé aktivity, které mají směřovat k účinnější ochraně krajiny, např. lobbing místních samospráv.

Druhá část má nastartovat změny, řešit rozvoj organizace a dlouhodobě udržitelné financování péče o cenné lokality v Beskydech. Dosud je péče, kterou provádíme, až na výjimky hrazená pouze ze státních nebo evropských zdrojů. Je nutné se na situaci předem připravit, kdy v souvislosti se stavem veřejných financí dojde ke snížení a v horším případě k úplnému zrušení dotací na údržbu cenných území. Proto projekt podporuje také rozvoj spolupráce s místními subjekty, vzdělávání zaměstnanců, vytváření nových aktivit apod. Součástí je i vytvoření nové pracovní pozice pro marketing, PR a spolupráci s firmami, tedy pozice, která je dosud v neziskových organizacích z oblasti ochrany přírody jen málo k vidění.

Projekt byl podpořen v rámci Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace. Tento fond je vytvořen v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, tedy tzv. „Švýcarských fondů“. Zvlášť potěšující je pro nás skutečnost, že naše organizace získala ze všech podpořených projektů největší dotaci. Tímto také Švýcarské konfederaci děkujeme.


 

 

 

www.swiss-contribution.cz www.nadacepartnerstvi.cz

Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt
Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech.