Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Skončil projekt „Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech“

Publikováno: 30.4.2013

Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech“ je název dvouletého projektu, který jsme úspěšně ukončili ke konci dubna 2013.

Tento projekt měl za cíl umožnit péči o cenné lokality a zároveň pomoci rozvoji organizace a financování její činnosti. Na počátku projektu přišel do Salamandru nový pracovník, který se začal zabývat vztahy s veřejností a tiskem, marketingem a fundraisingem organizace.
V průběhu projektu jsme aktualizovali nebo vytvořili nové služby pro firmy, státní správu i veřejnost a pečovali jsme o více než 50 ha vzácných území z větší části v oblasti Horního Vsacka, ale i na Vápence u Vidče nebo na Junákově u Valašského Meziříčí. Do prací v terénu se několikrát zapojili i klienti občanského sdružení Iskérka, které pomáhá lidem s psychickými potížemi zapojit se do běžného života.
Do spuštění projektu byla péče, kterou provádíme, až na výjimky hrazená pouze ze státních nebo evropských zdrojů. Také díky jeho realizaci se do péče o beskydskou krajinu a její vzácná území zapojilo 8-14% ze 121 oslovených společností. Ačkoli oblasti kulturní, sportovní či sociální jsou podporované nepoměrně více než ochrana přírody, postupné zapojování regionálních i nadnárodních společností do zajímavých projektů je úsilí, které se dlouhodobě vyplatí hlavně přírodě.

Projekt byl podpořen v rámci Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace. Tento fond je vytvořen v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, tedy tzv. „Švýcarských fondů“.


www.swiss-contribution.cz www.nadacepartnerstvi.cz

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce.