Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Sad ve Velkých Karlovicích se opět rozrostl…

Publikováno: 23.11.2010

Sad starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve Velkých Karlovicích, který provozuje ČSOP Salamandr, se i v letošním roce dočkal nových stromků.

Vysazeno bylo celkem 16 stromků různých odrůd. Zároveň došlo k nutným opravám upevňovacích kůlů i celých oplůtku kolem všech stromků, byl proveden nátěr proti zimnímu okusu a došlo k pokosení plochy.

Výchovný řez byl proveden již v první polovině roku, kdy byl také proveden hluboce zmlazovací řez u některých stromků vysazených v období 2005 – 2008, které byly poškozeny sněhovou kalamitou v říjnu 2009. Sad je tedy důkladně připraven na příchod zimy a my jen doufejme, že letošní zima se negativně nepodepíše na stavu ovocných stromků.