Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Řeky v Beskydech budou pod dohledem odborníků

Publikováno: 2.6.2013

V těchto dnech začíná nový projekt realizovaný organizací ČSOP Salamandr, který je zaměřený na jedno z největších přírodních bohatství Beskyd – řeky se zachovalým přirozeným režimem, tedy ty, které nejsou spoutány regulacemi.

V rámci dvouletého projektu proběhnou nejrůznější odborné průzkumy od geomorfologických studií přes botanické průzkumy až po studii genetické struktury vybraných ohrožených druhů rostlin, které jsou vázány především na řeky v Beskydech a Podbeskydí. Cílem projektu je na základě širších souvislostí stanovit vhodný způsob ochrany a péče o tyto rostliny, které v rámci České republiky rostou hlavně v Beskydech a Podbeskydí a zajistit tak ochranu nejen pro tyto rostliny, ale hlavně pro toky na kterých jsou existenčně závislé.

Projekt je financován v rámci Fondu environmentální odbornosti z Programu švýcarsko-české spolupráce.