Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Putování za motýly na Kamenné

Publikováno: 28.6.2019

V sobotu 22. června se sešli dárci, příznivci a podporovatelé Salamandru, aby se společně podívali na místa, o která se už několik let staráme. Letošní Vandr byl ve znamení motýlů, a proto byl průvodcem nejen Vojta Bajer se svým vyprávěním o vývoji krajiny, přírody a osídlení, ale přijel za námi i Lukáš Spitzer z Muzea regionu Valašsko, aby nám něco pověděl o motýlech.

Nenáročná procházka začala velmi strmým stoupáním. Potřebovali jsme se totiž dostat až na „střechu“, jak by se Kamennému dalo říkat, protože výhledy jsou odtud právě jako ze střechy – člověk stojí vysoko nad okolní krajinou a všechny kopce má blízko přímo pod sebou.

Už na první zastávce v prudkém stoupání jsme si povídali o těžkém životě místních lidí. Snažili jsme si představit, kolik jim dalo práce přeměnit lesy na pole a pastviny a jak chudou úrodu taková pole asi dávala. Na dalších zastávkách jsme si povídali o ekologických katastrofách, které v minulosti utvářely krajinu a budou ji zřejmě utvářet i v současnosti. Postupně jsme se prokousali historií až k současné práci, kterou Salamandr na Kamenném dělá. Povídali jsme si o tom, proč ji dělá a jaká je asi budoucnost luk, na které jsme mezitím došli.

Nahoře už na nás čekal náš host, Lukáš Spitzer – kurátor entomologické sbírky Muzea regionu Valašsko, který nám velmi zajímavě povídal nejen o místních motýlech, ale taky o motýlech migrujících. Všichni jsme byli překvapeni schopnostmi motýlů orientovat se v krajině při dlouhých poutích a dozvěděli jsme se, jak motýla držet v ruce, abychom mu neublížili.
Kolem poledne jsme pozvali všechny zúčastněné k ohni na opékání špekáčků. Seděli a povídali bychom si asi déle, kdyby se v dálce neozvala bouřka a nezahájili jsme raději pomalý ústup z hřebene do údolí. Nakonec jsme si vyzkoušeli i pochod v pláštěnkách, který ale nikomu náladu nezkazil. Velkou pochvalu si zaslouží hlavně děti, které v horku i v dešti vydržely vytrvale šlapat se svými rodiči.

Chcete příští rok vyrazit na Vandr s námi? Stačí jít na www.DarekProBeskydy.cz a koupit Beskydům dárek. Odměnou vám bude nejen dobrý pocit, ale i pozvání na další Vandr.

Díky podpoře z Grantového programu Plzeňskho Prazdroje prostřednictvím projektu To, co hlídá Radegast jsme mohli na Vandr pozvat odborníka na motýly a nabídnout malé občerstvení.