Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch
  • Hlavní strana
  • Aktuality
  • Projekt „Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech“ – průběh terénních prací…

Projekt „Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech“ – průběh terénních prací…

Publikováno: 23.5.2011

V průběhu dubna byly v rámci projektu prováděny výřezy přestárlých křovin především v oblasti Horního Vsacka, kde péče nebyla provedena několik let a došlo k jejich zmlazení.

Tyto výřezy bylo možné vykonávat v podstatě jen do konce dubna, kdy se z teplých krajin vrátily vzácné druhy ptáků (ťuhýk obecný, pěnice vlašská, aj.), aby je motorové pily a křovinořezy nerušily při jejich hnízdění.

Během května se naši zaměstnanci zaměřili na kosení cenných luk (s výskytem kriticky ohroženého modráska černoskvrnného), pastvin a jalovcových pasínků a na následný úklid biomasy, za účelem zachování podmínek vhodných pro život a rozmnožování vzácných druhů rostlin a živočichů.

V rámci dvouletého projektu Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace bude provedena péče alespoň o 50 ha lokalit, které jsou v rámci regionu cennými stanovišti nebo kde se vyskytují vzácné druhy.

 


www.swiss-contribution.cz
www.nadacepartnerstvi.cz

Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt
Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech.