Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Projekt Morávka končí – likvidace křídlatky nikoliv

Publikováno: 17.3.2011

V prosinci loňského roku skončil čtyřletý projekt LIFE – Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky, jehož cílem byla záchrana ojedinělých stanovišť ohrožených invazním druhem rostliny – křídlatky (Reynoutria spp.). V těchto dnech je dokončován audit projektu a do konce března bude do Bruselu odeslána závěrečná zpráva.

Projekt v číslech (stručná rekapitulace):

doba trvání: 1.1.2007-31.12.2010

celkové výdaje: 25,39 mil. Kč (1,04 mil. EUR, tj. 103 % plánu)

ošetřená plocha křídlatky: 350 ha (opakovaně, dle podmínek 3-5 x)

spotřeba herbicidu (Roundup Biaktiv): 10 800 litrů (68% plánované spotřeby)

plocha s likvidací netýkavky: 116 ha (invaze po likvidaci křídlatky, pouze mechanicky)

revitalizace stanovišť: 57 ha (výsev trávobylinné směsi)

Na tento projekt navazují další projekty, jejichž cílem je likvidace invazních druhů. Jsou financovány z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity:

Likvidace křídlatky v Povodí Odry – I. etapa (pravostranné přítoky Odry; 34 ha křídlatky; celkové náklady 4,7 mil.Kč).

Likvidace křídlatky v Povodí Odry – II. etapa (samotná Odra a její levostranné přítoky, 68 ha křídlatky; celkové náklady 7,2 mil.Kč).

Z důvodu nedokonalého mapovaní křídlatky subdodavatelem, bylo dodatečných 7,2 ha křídlatky ošetřeno v rámci projektu Dokončení likvidace křídlatky v Poodří, financovaného Ministerstvem životního prostředí.

V současné době je připravován projekt Likvidace křídlatky v Povodí Ostravice (cca 300 ha křídlatky)

Po dokončení těchto projektů tak vznikne na území Moravskoslezského kraje oblast o rozloze více než 2 000 km2, v níž budou významně eliminovány vybrané invazní druhy, což je unikátní nejen v České republice, ale i v Evropě.

Více informací o projektech http://www.salamandr.info/projekty/ nebo na http://www.life-moravka.cz/