Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Právě vyšlo nové číslo Zpravodaje CHKO Beskydy

Publikováno: 25.6.2013

Tma v Beskydech, tak zní téma letního čísla Zpravodaje. Dozvíte se spoustu informací o Beskydské oblasti tmavé oblohy (BOTO) a proč vznikla právě v Beskydech.

Rozhovory jsou v tomto čísle hned dva s meteoroložkou paní Alenou Zárybnickou, která je patronkou BOTO, a také s panem Jiřím Grygarem, významným českým astronomem.

S tmou nepochybně souvisí i jeskyně, a proto jsou ve Zpravodaji články i o nich. V článku Beskydské jeskyně se dozvíte, jak vznikaly a v dalším článku, zjistíte, že i do jeskyní je třeba investovat.

V rubrice Chráněná území jsou tentokrát představeny dvě přírodní památky najednou – Kněhyňská jeskyně a Ondrášovy díry. Zmínka je zde také o jeskyni Cyrilce, která sice není vyhlášena jako chráněné území, ale patří mezi nejvýznamnější beskydské jeskyně.

V článku s názvem Nebe bez hvězd je jako láska bez milenců se dočtete jaký má osvětlení vliv na živočichy a na straně 12 zjistíte podrobnější informace o vlivu osvětlení na netopýry.

Na straně 13 se dozvíte, jak vnímají vyhlášení Beskydské oblasti tmavé oblohy paní Marie Kubečková (správkyně horské chaty Dům sv. Josefa na Gruni) a pan Petr Šimeček (zastupitel obce Staré Hamry).

Poslední strana není tentokrát věnována obci, ale obrázkům s informacemi jak svítit lépe.

Prohlédněte si nové číslo Zpravodaje ONLINE:

Tento zpravodaj byl vydán v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“.

Projekt je realizován Moravskoslezským krajem s přispěním finančního nástroje Evropské unie LIFE+.