Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Ovčí pomoc motýlům

Publikováno: 3.1.2018

V podzimních měsících jsme s ovcemi zavítali na několik cenných lokalit, kde v posledních letech neprobíhala žádná pravidelná péče. To by se na těchto a dalších vybraných místech mělo na několik dalších let změnit. Pravidelně pečovat o přibližně 15 hektarů cenných luk nám umožní nový projekt Agentury ochrany přírody a krajiny ČR „Ze života hmyzu“, který byl podpořený z programu LIFE. Salamandr je partnerem tohoto projektu, který je už podle názvu zaměřený na hmyz.

Ve výběru jsou převážně místa bez pravidelné péče, která už dlouho zarůstají, ale současně jsou cenná, protože na nich žije vzácný modrásek černoskvrnný. Do projektu jsme zařadili taky louky, kde sice modrásek nalezen nebyl, ale jsou pro něj vhodné a jsou v jeho doletové vzdálenosti. Na modráskových loukách budeme nejprve vyřezávat keře a jiný nálet a následně se budou pravidelně pást ovcemi.

Už během tohoto podzimu zvládly naše ovce navštívit opuštěné pastviny v údolí Dinotice a v Hlubokém v Halenkově nebo starý sad v Hovězí. Celkem letos zvládly vypást 5 hektarů. Příští rok to budou další nová místa v Huslenkách, Novém Hrozenkově, Karolince i Velkých Karlovicích. Výřezy i pastvu bude doplňovatvýzkum entomologů.

O 15 hektarů cenných luk na Vsacku pečujeme v rámci projektu Ze života hmyzu, který je podpořen z finančního nástroje Evropské unie LIFE.