Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Obahněno

Publikováno: 23.4.2019

Naše stádo ovcí se letos na jaře opět rozrostlo. Narodila se nám jehňata. První jsme přivítali již tradičně kolem MDŽ a poslední (alespoň prozatím) dnes ráno.

Celkem máme přes dvacet jehňat a zdá se, že tento počet už se letos moc nezmění. Jehňata jsou nejen heboučká, ale většina z nich je flekatá. Černé okolí očí a černé uši mají po beranovi. Výběh mají jak ven na zahradu, tak mají volný přístup do chléva. Můžou se tak vyhřívat na slunci i schovat před chladným větrem. A protože nejstarší jehňata už mají šest týdnů a šijí s nimi všichni čerti, pojedou co nevidět na pastvinu. Prozatím jenom někam blízko, abychom je měli pořád pod dohledem.

V průběhu roku budou vypásat horské louky na Soláni, modráskové louky v Karolince nebo třeba louky s mateřídouškou na Kamenném na Dolní Bečvě. Za jednu sezónu nacestují na vozíku stovky kilometrů a uvidí místa, kam se běžný návštěvník Beskyd jen tak nedostane.

A proč říkáme, že se ovce bahní? Nemá to nic společného s blátem. Slovo obahnit se vzniklo z dříve používaného slova „objahnit se“. A to už dává větší smysl, ne?

Chcete taky podpořit domov pro modráska černoskvrnného nebo podpořit voňavou pastvinu vysazením bylinek? V našem e-shopu www.DarekProBeskydy.cz je všechno možné. Doslova! Odměnou za dobrý skutek vám bude nejen dobrý pocit, ale taky pozvání na Vandr-komentovanou procházkou po místech, o která se staráme. Letošní vandr bude v červnu a podíváme se na louky a jejich obyvatele na Dolní Bečvě.