Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Nový leták poradí jak zničit křídlatku

Publikováno: 15.12.2010

V rámci projektu Likvidace křídlatky v povodí Odry – I. etapa ČSOP Salamandr vydal leták o tom, jak mohou vlastníci bojovat s křídlatkou.

Najdete zde základní informace o této rostlině, metody její likvidace a další.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.