Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Nadace OKD opět podpořila naše projekty

Publikováno: 4.6.2012

Stejně jako v loňském roce podpořila i letos Nadace OKD ve svém grantovém kole tři projekty Salamandru.

V grantovém programu Pro budoucnost uspěly dva projekty:

Beskydské stromy

Dlouhodobým cílem projektu je prostřednictvím původních sazenic pomoci obnovit přirozenou skladbu lesa, tedy snížit dominantní zastoupení smrku ve prospěch jedle, buku a obtížně pěstovatelného, ale dlouhověkého tisu. V projektu dojde k provedení výsadeb jedlí, buků a tisů a jejich následné ochraně proti okusu zvěří.

Jedná se o spolufinancování našeho dlouhodobého projektu „Výsadby vzácnějších a původních stromů v Beskydech“.

Monitoring velkých šelem v Beskydech

Projekt je zaměřen na monitoring populace rysa, vlka a medvěda v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, jediné oblasti v České republice, kde se vyskytují všechny tři velké šelmy současně. Za pomocí monitoringu pobytových znaků, fotopastí a chlupových pastí bude zjištěna velikost populace, jejich migrace a potrava.

Jedná se o spolufinancování rozsáhlého přeshraničního projektu, jehož součástí bude i telemetrické sledování jelení a srnčí zvěře, jakožto hlavní potravy velkých šelem.

V grantovém programu Pro Evropu uspěl tento projekt:

Příprava projektové žádosti „Likvidace křídlatky v povodí Rožnovské Bečvy“

Cílem je kompletní příprava projektové žádosti „Likvidace křídlatky v povodí Rožnovské Bečvy“ pro letní výzvu Operačního programu Životní prostředí. Výstupem bude úplná projektová žádost se všemi přílohami. Připravovaný projekt bude řešit zejména záchranu zbytků cenných přírodních stanovišť před invazními rostlinami na Rožnovsku a Valašskomeziříčsku. Dlouhodobě efektivní potlačení křídlatky musí být provedeno v rámci ucelené části území, proto projekt řeší celé území povodí Rožnovské Bečvy.