Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Na Radhošti se našly upíří zuby

Publikováno: 21.5.2013

V pátek 17.5. se na Radhošti uklízelo a dobrovolníci z rožnovské společnosti ON Semiconductor se kolikrát nestačili divit, co všechno podél cesty z Pusteven na Radhošť našli. Nekonečnou zásobu papírků od bonbónů a tyček od lízátek doplňovala hora plastových kelímků a PET flašek, papírové kapesníky, boty, rukavice nebo také pneumatika, termoska a jedny (plastové) upíří zuby. Nejvíc nepochopeným odpadkem pak byly psí exkrementy v sáčku. Celkem se nasbíralo 30 pytlů odpadků, o které se po akci postarala obec Prostřední Bečva. Odměnou pak byl dobrovolníkům nejen dobrý pocit z odvedené práce, ale také pochvalné komentáře procházejících se turistů i tatranka, kterou dostal každý účastník od majitele bufetu u sochy Radegasta.

Dobrovolníci z „On Semi“ ale nejen uklízeli, stejně tvrdá práce čekala na druhou skupinku osmi dobrovolníků v podobě sázení stromků. Přes 1000 buků a jedlí se jim podařilo vysadit v lesích pod Radhoštěm, a zapojili se tak do našeho projektu obnovy beskydských lesů, který má za cíl vystrnadit nepůvodní smrkové monokultury ze zdejších svahů.

Společnost ON Semiconductor se do péče o přírodu s naší organizací zapojila v rámci firemního dobrovolnictví, kdy má každý zaměstnanec možnost pracovat jeden den v roce pro vybranou neziskovku ve své pracovní době. Firemní dobrovolnictví je prozatím málo využívanou formou podpory neziskovek v našem kraji, my ale doufáme, že se brzy a rychle rozvine.

Za velkou pomoc všem dobrovolníkům z ON Semiconductor děkujeme, stejně jako obci Prostřední Bečva, která se o nasbíraný odpad postarala.

Více fotek z této dobrovolnické akce najdete na našem facebooku.