Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Na Radhošti můžete vidět i ovce

Publikováno: 1.7.2014

Louky na Radhošťském hřebeni bývaly pastvinami. Ovce a kozy se tady pásly už od 16. století. K útlumu pastvy došlo po 2. světové válce.

Opuštěné pastviny zarůstají náletem a mění se postupně v les. Mizí tak z přírody vzácné rostliny a hmyz, který je na pastviny vázaný.

V rámci projektu Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy jsou nejcennější louky na Radhošti paseny. Jiné louky se budou kosit. Na jaře se vyřezával nálet, aby se zabránilo zarůstání a přeměně louky v les.

Cílem této snahy je zlepšit stav více než 16 hektarů opuštěných radhošťských pastvin a umožnit vzácným rostlinám a hmyzu přežít nebo dokonce se na louky vrátit. Ovce můžete na Radhošti vidět do Cyrilometodějské pouti.

Projekt Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy je realizován s přispěním finančního nástroje Evropské unie LIFE.