Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Motýlí dálnice

Publikováno: 10.2.2016

Foto© Marek VojtíšekKdo by řekl, že vedení velmi vysokého napětí vytvoří přírodní dálniční koridor pro motýly?

Je to zajímavé, že zrovna vymoženost moderní doby dokáže pomoci k přirozenému cestování motýlů. Místa, která byla zalesněna a utvořila tak přírodní bariéru mezi travnatými údolími, dokázal udržovaný prostor pod vedením zase propojit. Motýli se tak mohou přirozeně pohybovat a rozmnožovat. Kupříkladu perleťovec maceškový je vyloženě dálkový letec, za den uletí stovky metrů nebo i kilometr.

V roce 2015 provedl ČSOP Salamandr na Valašsku pilotní výzkum motýlů pod vedením velmi vysokého napětí na katastru obcí Valašská Senice a Zděchov formou liniového mapování na úseku dlouhém téměř 5 km. Analýza dat ukázala na potenciál vedení VVN jako liniové stavby pro šíření druhů nejen nových (modrásek štírovníkový a tolicový, zelenáček koulenkový), ale i zajištění vzájemné komunikace stávajících populací ohrožených druhů hmyzu (perleťovec maceškový a prostřední, modrásek lesní). Studie vznikla z projektu Valašské pastviny financovaného nadací ČEZ.

Na podporu kriticky ohroženého modráska černoskvrnného probíhal v minulosti projekt Záchrana modráska černoskvrnného na Horním Vsacku nebo sbírka (již uzavřena).