Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Modráskovi černoskvrnnému se naše péče líbí

Publikováno: 18.7.2018

V Salamandru pečujeme o krajinu. Kosíme louky, vysazujeme do lesů původní druhy stromů a ty nejcennější místa paseme ovcemi. Už roky se zabýváme péčí o lokality s modráskem černoskvrnným. Až do letošního června jsme si mysleli, že tento motýl žije v Beskydech výhradně na Horním Vsacku. V červnu byl ale nalezen na Kamenném na Dolní Bečvě.

Byl to nečekaný, ale o to radostnější nález. Kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný byl v červnu nalezen v několika jedincích na loukách na Kamenném na Dolní Bečvě. O historickém rozšíření tohoto modráska jsou jen kusé informace, ze kterých lze usuzovat, že se dříve jednalo o plošně rozšířeného motýla.  Vyhovovala mu pestrá mozaika nízkostébelných nezapojených trávníků s rozsáhlými porosty mateřídoušky a dobromysli, kombinace intenzivnějších a méně intenzivních pastvin s ovcemi a kozami a celkově aktivně udržovaná krajina. S nástupem intenzivního zemědělství ve druhé polovině 20. století z naší přírody poměrně dokonale zmizel. Zůstal jen na několika málo lokalitách. V roce 2005 byl známý jenom ze dvou míst v CHKO Beskydy: Huslenky-Losový a Karolinka-Raťkov.  Přestože dnes už víme, že modrásek černoskvrnný žije v Beskydech na více lokalitách, což potvrzují výzkumy, které Salamandr v minulých letech z různých zdrojů prováděl, vždycky byl jeho výskyt omezený na údolí Vsetínské Bečvy a jejích přítoků. Nález modráska černoskvrnného na Dolní Bečvě je tedy o to zajímavější a cennější.

Kde je modrásek, tam to žije

Na Kamenném se Salamandr spolu s majiteli pozemků stará o louky od roku 2014, kdy odstartoval projekt na záchranu horských luk Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy, který je finančně podpořený z evropského programu LIFE. Hodně luk bylo potřeba v prvních dvou letech zbavit náletu keřů. Na zarostlých loukách dlouho vrčely pily a hořely ohně s vyřezanými keři. Potom se louky pravidelně kosily, dělalo se seno a na podzim tam přijely ovce, aby prakticky celé Kamenné přepásly. V loukách zase začala kvést mateřídouška a vrátili se i motýli. Louky, kde žije modrásek černoskvrnný, jsou většinou domovem řady dalších cenných motýlů a hmyzu, jako je perleťovec maceškový, vřetenuška třeslicová, pabourovec pampeliškový nebo saranče vrzavá. Mnozí z nich na Kamenném taky žijí.

Vybíravý host

Modrásek černoskvrnný má vysoké nároky na prostředí, ve kterém žije. Ve svém životním cyklu od vajíčka přes housenku a kuklu k dospělému motýlovi potřebuje bohaté porosty mateřídoušky nebo dobromysli, kam samice klade vajíčka. V okolí těchto rostlin potom musí být větší hnízda zemních mravenců. Ale zase jen několika málo vybraných druhů, kteří „adoptují“ housenku a odnesou ji do mraveniště. Tam se housenka chová paraziticky a živí se larvami mravenců. Proto musí být mraveniště dostatečně velké, aby housenka neměla hlad a taky aby samo mraveniště přežilo. Takové podmínky splňují zpravidla jen extenzivní ovčí pastviny na jižních nebo jihovýchodních svazích členité valašské krajiny.

Po nás Beskydy…

Show must go on. Proto v rámci projektu Ze života hmyzu pečujeme o 15 hektarů luk na Horním Vsacku, kde se vyskytuje nebo v minulosti vyskytoval modrásek černoskvrnný. Vytváříme tak jemnou mozaiku míst, kde by se tomuto komplikovanému motýlovi mohlo líbit. Pečujeme o krajinu už 18 let. Nahrazujeme tím mizející hospodáře a vracíme život tam, odkud pomalu odchází.

Přiložit ruku k dílu můžete i vy. Na www.DarekProBeskydy.cz můžete přispět k péči o vzácné horské louky nebo se můžete jako firma stát generálním partnerem některého z projektů, který potřebuje dofinancovat.

Rádi vyměníme holinky za polobotky a zasedneme k jednacímu stolu. Ozvěte se na salamandr@salamandr.info nebo Vojtěchovi Bajerovi na telefon 777 949 268.