Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Manažeři z Continentalu s námi vyrazili do lesa

Publikováno: 30.4.2019

V pátek 26. dubna vyrazilo 11 manažerů z frenštátského Continentalu do lesa pod Velkým Javorníkem. Vysazovali jedle a javory, a přestože jejich hlavním pracovním nástrojem je hlava, tak práce se zalesňovacím krumpáčkem jim šla skvěle.

Pro svůj dobrý skutek si vybrali les v 1. zóně CHKO Beskydy. Třebaže Beskydy bojují s kůrovcovou kalamitou, tak v tomto případě šlo o její předcházení. Na pozemcích Biskupských lesů roste les, který je ponechaný přirozenému vývoji a nebude se v něm těžit. Druhové složení lesa se vylepšovalo právě sazenicemi jedlí a javorů. Obě dřeviny do lesů pod Velký Javorník patří.

Manažerům šla práce pěkně od ruky a společně se zaměstnanci ČSOP Salamandr vysadili 1700 sazenic jedlí a 100 sazenic javorů. Na první pohled bylo patrné velké osobní nasazení a fakt, že si práci na čerstvém vzduchu užívají.

Těmto dobrovolníkům patří velký dík za to, že jim zdraví a budoucnost beskydských lesů není lhostejné a jsou ochotní přiložit ruku k dílu.