Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Kam až doletí motýl?

Publikováno: 12.1.2018

Jak který a jak kde. Někteří motýli se tetelí téměř na místě, jiní přelétají i několikakilometrové úseky. A záleží nejen na tom, jak se jim chce, ale taky na podmínkách, které ve svém okolí mají.

V roce 2017 jsme na jižním svahu Lušovky v Halenkově v koridoru elektrického vedení prováděli intenzivní výzkum migračního chování motýlů. Na mušce jsme měli tři druhy perleťovců rodu Argynnis. Pomocí tzv. mark-recapture metody (značení a zpětný odchyt) jsme se snažili zjistit, jak daleko a jak často se tito motýli stěhují. Odborným garantem výzkumu byl RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D, entomolog Muzea regionu Valašsko.

Jak to dopadlo?

V roce 2017 bylo na úseku dlouhém téměř 2 kilometry označeno 234  perleťovců, z čehož 192 bylo perleťovců prostředních (A. adippe), 18 krát se objevil kriticky ohrožený perleťovec maceškový (A. niobe) a 24 motýlů patřilo k druhu perleťovec velký (A. aglaja). Následně bylo zaznamenáno 23 zpětných odchytů (9,8% označených jedinců). Rekordmanem v délce přeletu byl jeden cestovatel z druhu perleťovec prostřední, který urazil cestu dlouhou 1,8 km. Vůbec nejdelší přelet na Vsacku byl zaznamenán v roce 2009 u perleťovce maceškového, který uletěl 6,3 km.

Celkem bylo vloni pozorováno 1865 motýlů, kteří patřili k 36 druhům. Zajímavý byl nález silně ohroženého modráska černoskvrnného nebo celoevropsky chráněného přástevníka kostivalového.

Tříletým výzkumem se potvrdil zásadní význam elektrického vedení (VVN) v lesnaté a zarůstající krajině. Průseky pod vedením jsou pro motýly něco jako cesty a umožňují jim přesouvat se a navštěvovat. Svůj velký význam mají pro motýly i vrcholové květnaté loučky, které jsou sice pro hospodáře dost odlehlé, ale pro motýly představují významnou občerstvovací stanici při putování přes zalesněné stráně do přilehlých údolí.

 

V rámci projektu Valašské pastviny, který byl podpořený Nadací ČEZ, jsme nejen provedli výzkum motýlích přeletů, ale taky výřezy křovin na loučkách blízko vedení a vydali jsme karetní hru Líný bača.