Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Juráška je uklizená, ovce mají seno

Publikováno: 11.6.2015

Díky pomoci dobrovolníků jsme první červnovou neděli uklidili louku v Přírodní památce Pod Juráškou. Viděli jsme i pár cenností této památky: po napínavém ponoření se do tůně jsme se mohli podívat na čolka a na nepokosených místech právě kvetla orchidej – prstnatec májový a suchopýry.

Děti, které zrovna nelákalo hrabání nebo balíkování sena, se účastnily programu s hrami.

Podařilo se „vyrobit“ celkem 55 balíků sena pro naše ovce valašky.

 

Akce mohla proběhnout díky podpoře Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha, a také společnosti Continental.