Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Dobrovolníci, jedle a ovčí vlna

Publikováno: 24.6.2014

Co mají společného? Vůbec nic. Ale 12. 7. 2014 na Pulčíně budou mít společné vše.

Přírodní rezervace Pulčín – Hradisko je z velké části porostlá původními lesy, v kterých rostly jedle a buky. Na malých částech však stále převažuje nepůvodní smrk. Zde se snažíme původní stromy dosazovat. Mladé jedličky však velmi chutnají srnkám. Okusu zvěří se dá bránit více způsoby, vrcholky jedlí se nejčastěji natírají chemickými detergenty.

My však chceme vyzkoušet starou metodu, která je sice pracnější, za to ale ekologicky šetrnější.

Ovčí vlna lesní zvěři značně páchne. Jedlím však nevadí a hlavně na výhoncích vydrží. Proto na Pulčíně budeme druhou sobotu v červenci tuto metodu aplikovat.
Vlny i jedlí je dost, přijďte všichni!

Pro podrobnější informace kontaktujte organizátora dobrovolnických akcí: radim.zivocky@salamandr.info, 777 910 216

Akce je podpořena z Visegrad Fundu